ersag urunleri uyelik
 
 
 
[Yeni Kayıt] [Şifremi Hatırlat]
 
   
  Ana Sayfa
  Firma Eklemeyiniz!
  İletişim & Contact

marka tescil, logo tescili, isim tescili, marka tescili, marka basvuru, slogan tescili, online marka tescili

Reklam
Ersağ Temizlik & Kozmetik Ürünleri Ücretsiz Üyelik Fırsatı!
  [Sektörel]
Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İletişim
 
 
Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İletişim Telefonları T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel

T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İletişim Bilgileri Telefonları T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı Adresi: Mithatpaşa Cad.No:3 C Blok, 06434 Sıhhiye Ankara http://personel.saglik.gov.tr

Tel

Tel

Faks

Genel Müdür

Hikmet ÇOLAK

585 16 00

01 -02 - 03

Sekreter (1)

585 16 00

585 16 01

Sekreter (2)

585 16 02

585 16 03

Özel Kalem

Yasin YAVUZ

585 16 10

585 16 16

Ahmet DOĞAN

585 16 11

585 16 16

Genel Müdür Yrd.

Av.Gürbüz YÜKSEL

585 16 33

585 16 34

585 16 35

Genel Müdür Yrd.

Abdullah YAVUZ

585 16 18

585 16 21

585 16 35

Genel Müdür Yrd.

Dr.Güven BEKTEMÜR

585 16 23

585 16 24

585 16 25

Genel Müdür Yrd.

Durmuş AKALIN

310 03 76

310 85 23

Genel Müdür Yrd.

Mustafa SEYDİOĞLU

585 16 28

585 16 32

585 18 43

Genel Müdür Yrd.

Mustafa KARAMAN

585 16 24

Genel Müdür Yrd.

Şükrü SANİOĞLU

585 16 12

585 16 13

585 16 16

Savunma Sekreteri

Avşar ASLAN

585 18 70

431 07 67

Bakan Müşaviri

Musa HETEMOĞLU

585 16 42

585 16 43

ATAMA

Uzman Doktor Atama Şube Müdürlüğü

585 17 14

585 17 16

Eş Durumu Mazereti Atamaları Bölümü

585 17 25

Sağlık Durumu Mazereti ve Alt Bölge Atamaları Bölümü

585 17 24

Kurum İçi Naklen Atama (Dönem Tayini) Bölümü

585 17 18

Açıktan, İstifa Sonrası ve Başka Kurumdan Atama Bölümü

585 17 19

Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı Atamaları Bölümü

585 17 15

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Atamaları Bölümü

585 17 17

Geçici Görevlendirme İşlemleri Bölümü

585 17 21

İstifa ve Müstafi İşlemleri Bölümü

585 17 27

Pratisyen Doktor Atama Şube Müdürlüğü

585 17 22

585 17 16

Eş Durumu Mazereti Atamaları Bölümü

585 17 25

Sağlık Durumu Mazereti ve Alt Bölge Atamaları Bölümü

585 17 24

Kurum İçi Naklen Atama (Dönem Tayini) Bölümü

585 17 20

Açıktan, İstifa Sonrası ve Başka Kurumdan Atama Bölümü

585 17 29

Baştabip ve Baştabip Yardımcılığı Atamaları Bölümü

585 17 15

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Atamaları Bölümü

585 17 28

Geçici Görevlendirme İşlemleri Bölümü

585 17 21

İstifa ve Müstafi İşlemleri Bölümü

585 17 27

Yardımcı Sağlık Personeli Atama Şube Müdürlüğü

585 16 73

585 16 74

585 18 43

Diş Tbp. Ecz. ve  Yük. Öğr. Sağ. Pers. Atamaları Bölümü

585 16 81

Hemşire Atamaları Bölümü

585 16 84

Ebe Atamaları Bölümü

585 16 79

Sağlık Memuru ve Sağ.Teknikerliği Atamaları Bölümü

585 16 75

G.İ.H. ve Yük.Öğr.Pers.Atama Şube Müdürlüğü

585 17 64

Bakanlık Merkez Teşkilatı Personeli Atama Bölümü

585 17 60

Hast. Müdürü, Müd.Yrd. ve Şb. Md. Atama Bölümü

585 16 72

İl Sağlık Müdür ve Müdür Yrd. Atama Bölümü

585 17 60

Mühendis ve Teknikerler Atama Bölümü

585 17 63

İHTİSAS

İhtisas Şube Müdürlüğü

585 17 70

585 16 35

Klinik Şef ve Şef Yardımcısı Atamaları Bölümü

585 17 72

585 17 73

Başasistan Atamaları Bölümü

585 17 72

585 17 73

Asistan Atamaları Bölümü

585 17 72

585 17 73

Dr. Ecz.ve Diştabibi Diploma Tescil İşl. Bölümü

585 17 74

585 17 75

Yardımcı Sağ. Pers. Diploma Tescil İşl. Bölümü

585 17 76

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli Personel Birimi

5851781

585 16 16

(4/B' ye tabi Sözleşmeli Personel)

5851781

5851782

(4/C' ye tabi Sözleşmeli Geçici Personel)

5851788

(Vekil Ebe/Hemşire)

5851781

5851782

(İşçi Personel)

5851781

5851782

Sözleşmeli Personel Birimi

5851783

585 16 16

(4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel)

5851784

5851785

SİCİL

Doktor Sicil Şube Müdürlüğü

585 17 01

585 17 16

Ücretsiz İzin ve Asalet Tasdiki İşlemleri

585 17 11

Kurumlararası Muvafakat İşlemleri Bölümü

585 18 38

Hizmet Puanı İşlemleri Bölümü

585 17 06

585 17 09

Hizmet Belg.Hizmet Birleştirme ve Yeşil Pasaport Bölümü

585 17 04

Evrak Tescil İşlemleri Bölümü

585 17 03

585 17 08-10

Özlük Dosyası Devir işlemleri Bölümü

585 17 07

Yardımcı Sağlık Personeli Sicil Şube Müdürlüğü

585 16 85

585 16 86

585 18 43

Ücretsiz İzin İşlemleri Bölümü

585 16 97

Askerlik ve Asalet Tasdiki İşlemleri Bölümü

585 16 87

Kurumlararası Muvafakat İşlemleri Bölümü

585 16 95

Hemşire - Hizmet Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü

585 16 90

Ebe - Hizmet Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü

585 16 98

Sağ. Mem - Hizmet Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü

585 16 88

Ecz ve Diş Tbp - Hizm.Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü

585 16 94

Yük.Öğr.Pers- Hizmet Puanı, Tescil ve Pasaport İşl.Bölümü

585 16 94

Hizmet Belgesi ve Hizmet Birleştirmesi İşlemleri Bölümü

585 16 96

Özlük Dosyası Devir işlemleri Bölümü

585 16 84

G.İ.H. ve Yük.Öğr.Pers.Sicil Şube Müdürlüğü

585 17 64

585 16 25

Kurumlararası Muvafakat İşlemleri Bölümü

585 17 68

Hizmet Süresi ile İlgili İşlemler Bölümü

585 17 68

Askerlik Borç. ve Hizmet Birleştirmesi İşl. Bölümü

585 17 69

KADRO VE TERFİ

Kadro Şube Müdürlüğü

585 17 77

585 16 16

Vilayet Memurları (Tek.Hiz. ve Yrd. Hiz.Sınıfı ) Bölümü

585 17 34

Vilayet Memurları (Gen.İd.Hiz.ve Din Hiz.Sınıfı) Bölümü

585 17 36

Terfi ve Ödüllendirme Şube Müdürlüğü

585 17 44

585 18 43

Doktor Terfi İşlemleri Bölümü

585 17 52

585 17 53

Diş Tabibi ve Eczacı Terfi İşlemleri Bölümü

585 17 48

Hemşire Terfi İşlemleri Bölümü

585 17 50

585 17 51

Ebe Terfi İşlemleri Bölümü

585 17 49

Sağlık Memuru Terfi İşlemleri Bölümü

585 17 54

585 17 55

Genel İdare Hizmetleri Pers. Terfi İşlemleri Bölümü

585 17 46

585 17 47

Sicil Raporları Bölümü

310 99 72

(261-263-267)

Askerlik Sevk ve Tehir İşlemleri Birimi

585 18 70

Sendika İşleri, Görevde Yük.ve Unvan Değ. Birimi

585 16 47

585 16 16

Disiplin Şube Müdürlüğü

585 18 48

Disiplin Şubesi

585 17 31

585 16 38

585 18 49

İdari Davalar Takip Bürosu

584 18 20

584 18 19

584 18 18

Emeklilik Şube Müdürlüğü

585 18 05

Emeklilik Şubesi

585 18 10

585 18 07

586 16 35

Aktif Çalışanlar Tespit Birimi

585 11 64

585 11 65

Soru Önergeleri ile İlgili İşlemler Birimi

585 17 87

585 16 16

Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

585 17 91

Bütçe ve Tahakkuk Şubesi

585 17 97

585 18 02

586 17 93

İdari İşler Şube Müdürlüğü

585 16 54

İdari İşler Şubesi

585 16 56

585 16 61

586 16 35

Evrak Şube Müdürlüğü

585 16 62

Evrak Şubesi

585 16 66

585 16 64

586 16 35

KURA İŞLEMLERİ

Kura ve Toplu İşlemler Şube Müdürlüğü

310 99 72

(215)

310 85 23

Kura ve Toplu İşlemler Şubesi

310 99 72

(241-243-245)

BİLGİ İŞLEM VE İSTATİSTİK

İstatistik Şube Müdürlüğü

310 99 72

(214)

310 85 23

İstatistik Şubesi

310 99 72

(218 - 219)

Çözümleme ve Sistem İşletim Şube Müdürlüğü

310 99 72

(237)

310 85 23

Çözümleme ve Sistem İşletim Şubesi

311 99 72

(234-228-220)

Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

310 99 72

(217)

310 85 23

Dokümantasyon Şubesi

310 99 72

(233-229)

İKYS ile İlgili İş ve İşlemler Şube Müdürlüğü

310 99 72

(236)

310 85 23

İKYS ile İlgili İş ve İşlemler Şubesi

310 99 72

(225-238-239)

PBS ile İlgili İş ve İşlemler Birimi

310 99 72

310 85 23

Mal Bildirim Formları Takibi Şube Müdürlüğü

310 99 72

(235)

310 85 23

Mal Bildirim Formları Takibi Şubesi

310 99 72

(281-280-279)

Arşiv Şube Müdürlüğü

310 99 72

(313)

310 85 23

Arşiv Şubesi

310 99 72

(316-305-302)

Haber Kategori 2010-08-02

.

En Son Altın Fiyatları

Reklam Sponsoru Reklam Yeri
 
 
Son Güncel Ekonomi, Finans, Sektörel ve Firma Haberleri

 
 
 
   
 
 
 

Firma Rehberi Sektör Haberleri İstanbul Arçelik Bayi İstanbul Beko Bayi Marka Tescil Ankara Arçelik Bayi Marka Ersağ Üyelik Formu Şirketler