ersag urunleri uyelik
 
 
 
[Yeni Kayıt] [Şifremi Hatırlat]
 
   
  Ana Sayfa
  Firma Eklemeyiniz!
  İletişim & Contact

marka tescil, logo tescili, isim tescili, marka tescili, marka basvuru, slogan tescili, online marka tescili

Reklam
Ersağ Temizlik & Kozmetik Ürünleri Ücretsiz Üyelik Fırsatı!
  [Güncel]
2011 TAPDK satış belgesi yenileme işlemleri
 
 
Buna göre 2011 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri belirlendi

Saka yazılı bir açıklama yaparak, “Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içki satışı yapan üyelerimizin 2011 yılı için TAPDK Satış Belgeleri Yenileme işlemlerini yasa gereği Ocak ayı içerisinde yapmaları gerekiyor.

Yenileme işlemlerini Ocak ayı içerisinde yapmayan üyelerimizin satış belgeleri 1 Şubat 2011 tarihi itibari ile askıya alınacak yine işlemlerini Nisan ayı sonuna kadar tamamlamayan üyelerimizin ise belgeleri iptal olacaktır. Üyelerimizin mağdur olmamaları için işlemleri zamanında tamamlamalarını rica ediyoruz” dedi.

TAPDK Satış Belgeleri Yenileme işlemlerinin, İzmirde bu konuda yetkili Oda olan İzmir Ticaret Odası tarafından yapıldığını söyleyen Saka, “Üyelerimizin İzmire giderek zaman ve iş kaybına neden olmaması için Aliağa Ticaret Odasında üyelerimizin belgelerini toplayarak İzmir Ticaret Odasına ulaştıracağız” diye konuştu.

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Saka, Şirket Statüsünde bulunan işletmeler hakkında yeni bir uygulama bulunduğunu da hatırlatarak, “Şirket statüsündeki üyelerimiz için bu yıl yeni bir uygulama başlamış olup; Daha önce Şirket temsilcisi adına çıkarılan belgeler, bu yıl Şirket adına çıkacağından, belgelerin değiştirilmesi zorunludur” ifadelerini kullandı. Saka, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Tütün ve Alkol Satışı yapan Oda üyeleri, Ziraat bankasına yaptıkları ödemelerine ilişkin dekont, Oda kayıt belgesi ve Başvuru formunu 25 Ocak Salı gününe kadar Aliağa Ticaret Odasına teslim edecek. Aliağa Ticaret Odası da bu belgeleri Ocak ayı sonuna kadar İzmir Ticaret Odasına ulaştıracak.

TAPDK, 2011 yılı hizmet bedellerini belirledi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), 2011 yılında alkol ve tütün ürünlerine yönelik tesis kurma, üretim izni ve proje tadilat bedellerini belirledi. Alkollü içecek ve sigara üretim tesislerinden 2011 yılında alınacak hizmet bedellerini tespit eden TAPDK, ayrıca 2011 Ürün Yılından İtibaren Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretici Tütünlerinin Alım-Satımında Kullanılması Gereken Tip Sözleşme ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı da yayımladı.

TAPDK'nın Kurul Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunlardan ilki Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21'inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'ydı. Buna göre 2011 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri belirlendi.

2011 yılında tesis kurma izin bedeli, distile alkollü içki işletmelerinde her bin litre proje kapasitesi başına 52,82 TL, alkol işletmelerinde ise 19,80 TL; şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli işletmelerinde, her bin litre proje kapasitesi başına 5,26 TL; bira işletmelerinde, her 100 bin litre proje kapasitesi başına 264,16 TL olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izni verilirken, bakiyesi tahsil edilecek. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan üretim izin bedellerinin distile alkollü içkilerde 40 bin 557 TL'yi, alkollerde 16 bin 510 TL'yi, şarap ve birada 6 bin 927 TL'yi geçmesi halinde, maktuen bu bedeller tahsil edilecek. Proje tadilatı izin bedeli ise sadece kapasite artırımı ve ürün çeşitlemesinde, tesis kurma izin bedelinin uygun katları şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilecek.

Alkollü içeceklerde hizmet bedeli
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü ve Geçici 5'inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2011 yılında uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi. Hizmet bedeli, yönetmelik çerçevesinde düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına ambalajlı alkol ve distile alkollü içkiler için 40,55 TL, şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 6 TL, biyoetanol için 6,94 TL, diğer etil alkoller için 16,51 TL, biralar için 1,50 TL olacak.

Tütün ticareti vize bedelleri belirlendi
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22'nci, 23'üncü ve 26'ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'yla ise 2011 yılında, alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi. Buna göre 2011 yılında Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi için 25 bin 800 TL, Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi için 51 bin 600 TL, Tütün Ticareti Yetki Belgesi için 25 bin 800 TL, Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri için yıllık 2 bin 580 TL hizmet bedeli alınacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' in 23'üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'yla ise TAPDK, Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 23'üncü maddesi çerçevesinde 2011 yılında verilen hizmetler çerçevesinde alınacak bedelleri saptadı. Buna göre Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 8 bin 615 TL, diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 107 TL alınacak. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında verilecek hizmetlerde sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için bin 615 TL, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk üretim kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 26,90 TL ücret talep edilecek. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç 1,64 TL bandrol satış hizmet bedeli alınacak.

Tip sözleşmesi sözleşmeli üretimi yapılan tütün çeşitlerini kapsıyor
TAPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlan diğer bir kararı ise 2011 Ürün Yılından İtibaren Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretici Tütünlerinin Alım-Satımında Kullanılması Gereken Tip Sözleşme ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 6051) oldu. 2011 ürün yılından itibaren yazılı sözleşme esasına göre üretici tütünlerinin alım-satımında kullanılması gereken "Tip Sözleşmeyi", ilgili tarafların ve kuruluşların da görüşlerini almak suretiyle hazırlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi gereğince belirlendiğine dikkat çekilen TAPDK Kararı'nda Kurulun sektör düzenleme yetkisinin, akit serbestisi ve rekabet hukukunun genel ilkeleri gözetilerek düzenlenen Tip Sözleşme'nin, kendine özgü tekniklerle üretilen veya kurutulan Virginia, Burley ve Hasankeyf tipi tütünler hariç, sözleşmeli olarak üretimi yapılan bütün tütün çeşitleri için geçerli olacağı vurgulandı. TAPDK'nın Kararı'yla yazılı sözleşmeler, tütünlerin tarlaya dikiminden önce ve en geç nisan ayının sonuna kadar Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi alıcılar ile üreticiler veya bunların temsilcileri arasında akdedilecek ve bu sözleşmelerde uyulması zorunlu olacak esaslar belirlendi. Buna göre yazılı sözleşme esasına göre tütün ürettirip satın almak isteyen Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler ihtiyaçları kadar Tip Sözleşmeyi Kurumdan bedeli karşılığında alacak. Sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen kişilerin tütün üreticisi olması zorunlu olacak.

Tütün üreticisi olmayanlarla yapılan sözleşmeler iptal edilecek
Tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersiz kabul edilecek. Sözleşmeli üretim esasına göre üretilen tütünler serbestçe belirlenip sözleşmenin ilgili bölümlerine dercedilecek. Nevi tanımlarını alıcılar İzmir, Samsun (Maden, Evkaf, Canik), Bafra ve Basma menşeleri için Kurul Kararı ekinde yer alan nevi tanımları doğrultusunda, diğer menşeler ve tütün tipleri için ise sözleşmelerin akdinden önce Kurumdan alacakları onay doğrultusunda yapacak. Sözleşmede mevkii ve dekarı belirtilen parselden, sözleşmede yazılı miktarın yüzde 10'undan fazla ürün elde edilmesi durumunda; yüzde 10'u aşan miktarın, ürünün tam mahsul bütünlüğünün devamı niteliğinde olması şartıyla sözleşme koşullarında alım-satımı yapılabilecek. Şikayete konu olan sözleşmelerin bir örneği Kurumdan talep edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlara verilecek.

TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Söğütözü Caddesi No:31 06560 Söğütözü / ANKARA
www.tapdk.gov.tr
Faks:0 312 284 23 13

Haber Kategori 2011-01-22

.

En Son Altın Fiyatları

Reklam Sponsoru Reklam Yeri
 
 
Son Güncel Ekonomi, Finans, Sektörel ve Firma Haberleri

 
 
 
   
 
 
 

Firma Rehberi Sektör Haberleri İstanbul Arçelik Bayi İstanbul Beko Bayi Marka Tescil Ankara Arçelik Bayi Marka Ersağ Üyelik Formu Şirketler